Choď na obsah Choď na menu

 

Naše združenie sa každoročne  zapája  o poukázanie 2% zaplatenej dane.

Ako môžete pomôcť? Poukázať 2% z dane za rok 2016 môže každý občan - zamestnanec, ktorý chce sám naložiť so svojou zaplatenou daňou na nejakú aktivitu, ktorá pomôže neziskovej organizácií pri realizácii rôznych činnosti. Na to je potrebné vyplniť tlačivá „potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti" a „vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane. Po vyplnení tlačív je ich potrebné doručiť na príslušný daňový úrad podľa trvalého pobytu darcu do 30. apríla 2017,  alebo osobne na sídlo združenia do 15. apríla 2017.

Poskytnutý dar bude použitý na rôzne projekty súvisiace s plánom činnosti združenia v roku 2017 ako aj na podporu DFS Jánošíček, TS Štýl a ostatných záujmových útvarov združenia.

Ďakujeme za príspevky v minulom roku, ktoré sme použili na účasť festivalov a materiálneho vybavenia pre našich členov záujmových útvarov.

     Finančné prostriedky z poukázania 2% za predošlé roky  boli použité podľa stanovených kritérií  obchodného vestníka. Ostatné informácie o tlačivách sú dostupné tu.

Za vašu pomoc vám srdečne ďakujeme.

 venuj-2--webc-2017.jpg