Choď na obsah Choď na menu
 

VENUJ 2% pre DFS Svit

     Naše združenie sa každoročne  uchádza o vašu priazeň  poukázania 2% zaplatenej dane, nakoľko pre svoju činnosť sme závislý od dotácií, príspevkov, darov či sponzoringu. Naše združenie združuje záujmové útvary detí a mládeže: DFS Jánošíček, TS Štýl, MS DFS, Vyt-wor, Remeslarum, IMPRO a organizuje rôzne aktivity kultúrneho aj športovo-relaxačného i umeleckého charakteru nielen pre deti a mládež.

article preview

     Mechanizmom asignácie 2% daní z príjmov bude Váš poskytnutý dar použitý na rôzne projekty súvisiace s plánom činnosti združenia v roku 2024, ako aj na podporu DFS Jánošíček, TS Štýl a ostatných záujmových útvarov združenia.

Poukázanie 2% zaplatnej dane môžete 2mi spôsobmi:

  1. ZAVOLAJTE NÁM (+421 940042863; +421903897660), alebo  POŠLITE MAIL na dfssvit@gmail.com a požiadajte nás o pomoc pri vyplňovaní tlačív - VYPLNÍME VŠETKY POTREBNÉ TLAČIVÁ ZA VÁS + ZANESIEME ICH OSOBNE NA DAŇOVÝ ÚRAD, alebo donesiete už vyplnené tlačivá  a my ich odnesieme na Daňový Úrad za vás do 25.4.2024
  2. TLAČIVÁ SI VYPLNÍTE SAMI stiahnutím do počítača - editovateľné tlačivo Vyhlásenie o poukázaní 2% z dane  a Potvrdenie o zaplatení dane zo závislej činnosti.  (Pozrite si aj postup pri vyplňaní tlačív, uvedený nižšie v článku).  

     Ďakujeme za príspevky v minulom roku, ktoré sme použili na chod organizácie a realizáciu projektov v záujmových útvaroch. 

     Finančné prostriedky z poukázania 2% za predošlé roky  boli použité podľa stanovených kritérií  obchodného vestníka. Ostatné informácie o tlačivách a postupoch sú dostupné tu.

 

   Za vašu pomoc vám srdečne ďakuje váš dfssvit

 

POSTUP pri vyplňovaní tlačív:

Ak ste zamestnaný/á  požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane. Zamestnávateľ je povinný vystaviť pre účely poukázania 2% zaplatenej dane tlačivo potvrdenie o zaplatení dane zo závislej činnosti, ktoré je súčasťou  vyhlásenia o poukázaní dane.

Ak ste podnikateľ alebo firma  máte možnosť poukázať  2%  z dane spolu s podaním daňového priznania. Právnické osoby môžu poukázať 1,0% (2%) z dane aj viacerým prijímateľom, minimálna výška v prospech jedného prijímateľa je 8,00 €.

Ak si daňové priznanie podávate sami údaje o občianskom združení vyplníte priamo do tlačiva, na ktorom podávate daňové priznanie (IČO:37788175 a Názov: Detský famózny svet).

Ak ste pracovali aspoň 40 hodín ako dobrovoľník v roku 2022, máte možnosť venovať 3% z dane – požiadajte organizáciu, pre ktorú ste pracovali ako dobrovoľník o potvrdenie tejto práce.

Dôležité termíny:

do 31. marca 2024 – Podanie daňových priznaní zo strany daňovníkov (fyzické osoby), ktorí podávajú daňové priznanie + podanie daňových priznaní právnickými osobami – Vyhlásenie je už súčasťou daňového priznania

do 25.apríla 2024 - pokiaľ chcete, aby sme podali potvrdenie a vyhlásenie  Daňovému úradu za vás

do 30. apríla 2024 – Zasielanie vyhlásení zo strany daňovníkov, za ktorých daňovú povinnosť vyrovná zamestnávateľ (zamestnanec okrem vyhlásenia zasiela aj Potvrdenie o zaplatení dane)

Uveďte Vaše meno, rodné číslo, bydlisko, sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane. Najneskôr do 30. apríla 2024 pošlite/doručte formuláre daňovému úradu v mieste vášho bydliska.