Choď na obsah Choď na menu
 

Výtvarné útvary

 ·         Remeselná dielňa – výučba remeselných techník so zameraním na tvorbu šperkov a odevných doplnkov, odevov (háčkovanie, štrikovanie, šitie, vyšívanie) a dekoratívnych predmetov - formou jednorazových tvorivých dielní – workshopov aj pre dospelých záujemcov.

article preview
Remeselná dielňa
 
pc074355.jpgVytvoriť nejaký produkt svojpomocne  a vlastnými silami prináša neobyčajné  uspokojenie a radosť nielen sebe, ale aj iným.  Remeselná dielňa by mala poskytovať  záujemcom priestor na tvorbu v rôznych  remeselných druhoch – tvorivých dielňach  zamerané na háčkovaciu a štrikovaciu, odevnú  a dekoratívnu, vyšívačskú,  ozdobnú a š perkársku a scénicko-remeselnícku.
Toho roku budú tvorivé dielne zamerané na vytvorenie jedného produktu rôznymi technikami. Teda jednotlivé workshopy budú na seba nadväzovať a na vyprodukovanom produkte budú pribúdať ďalšie techniky. Napríklad si na jednej lekcii najprv z látky vytvoríme šatku, ktorú obšijeme na šijacom stroji, alebo ju začistíme inou technikou. Potom na ďalšej lekcii ju zafarbíme  maľovaním,  batikovaním, alebo aplikovaním aplikácie. Na ďalších workshopoch sa budeme venovať dotváraniu produktu vyšívaním alebo háčkovaním. Ten kto sa nechce zúčastniť všetkých workshopov môže tvoriť jednotlivo podľa zamerania workshopu a venovať sa napr. len háčkovaniu, alebo tvorbe šperku, teda podľa toho ako je zameraný workshop – tvorivá dielňa.  Po absolvovaní všetkých worksopov budete mať produkt vytvorený všetkými technikami ponúkanými v jednotlivých tvorivých  dielňach. Náradie a materiál je súčasťou workshopu.  
 

 

1.     Háčkovacia a štrikovacia dielňa

lista---hackovacia-dielna.jpg 

Základy štrikovania a háčkovania. Oboznámenie sa s inými technikami. Práca s náradím: nožničky, ihlice, háčik, zapínací špendlík, priadza.
 
Vek:
od 10 rokov aj dospelý
Termín:
 1. lekcia
 
Deň:
sobota
Čas:
10,00 – 12,00 hod.
Rozsah workshopu:
2 hodiny / 1. lekcia
Poplatok:
4 € v hotovosti
 
 
2.     Odevná a dekoratívna dielňa
               lista---odevna-dielna.jpg
Rozličné textilné techniky pri zhotovovaní odevov a bytových doplnkov. Zhotovovanie drobných dekoratívnych odevných doplnkov.
 
Vek:
od 10 rokov aj dospelý
Termín:
2. lekcia
 
Deň:
sobota
Čas:
10,00 – 12,00 hod.
Rozsah workshopu:
2 hodiny / 1. lekcia
Poplatok:
4 € v hotovosti
 
     3.     Vyšívačská dielňa
              lista---vysivacska-dielna.jpg
Ozdobovanie látok niťami. Rozličné vyšívačské techniky a práca s náradím: nožničky, náprstok, nite, ihla.
 
Vek:
od 10 rokov aj dospelý
Termín:
3. Lekcia
Deň:
sobota
Čas:
10,00 – 12,00 hod.
Rozsah kurzu:
2 hodiny / 1. lekcia
Poplatok:
4 € v hotovosti
 
    4.     Ozdobná a šperkárska dielňa
             lista---ozdobna-dielna.jpg
Zhotovovanie šperkov a ozdôb z rozličných materiálov a techník. Práca s náradím: korálky, lykrová gumička, tekuté perly, drôtiky, textil, kliešte.
 
Vek:
od 10 rokov aj dospelý
Termín:
4. lekcia
 
Deň:
sobota
Čas:
10,00 – 12,00 hod.
Rozsah workshopu:
2 hodiny / 1. lekcia
Poplatok:
4 € v hotovosti
 
 
5.     Scénicko-remeselnícka dielňa
            lista---scenicka-dielna.jpg
Vytváranie scénických, úžitkových  a dekoratívnych predmetov technikami  maľovanie, kašírovanie, lepenie a  tvarovanie z papiera  alebo  odpadového materiálu.
 
  Vek:
od 10 rokov aj dospelý
  Termín:
5. lekcia
 
  Deň:
sobota
  Čas:
10,00 – 12,00 hod.
  Rozsah workshopu:
2 hodiny / 1. lekcia
  Poplatok:
4 € v hotovosti
 
 
Prihláška do hociktorého remeselného workshopu je tu:
 

   

  Druh workshopu:         Termín-lekcia:        čas:    10,00-12,00 hod. 

 

  Meno a priezvisko:  

  Bydlisko:         

  Vek:          č. tel. :         e-mail:  

   

                                                                            

 

Členovia OZ Detský famózny svet majú vstup voľný !!!!

 

 
 Dizajn


Donate


Zámer a ciele

Cieľom občianskeho združenia je vytvárať v sídle pôsobnosti možnosť podporovať mnohostranný rozvoj osobnosti dieťaťa, mladého i dospelého človeka. Umožniť všetkým deťom, mládeži a dospelým osobám rozvíjať prirodzeným spôsobom ich schopnosti, talent a popritom ich pripraviť na budúci život; zároveň zachovávať a rozvíjať historické a kultúrne dedičstvo. Svoje ciele dosahovať prostredníctvom vytvárania technických a organizačných predpokladov na zriadenie, prevádzku a využívanie efektívneho a komunikačného systému, sprístupňovania informačných zdrojov, poskytovanie odborných konzultácií a publikačnej činnosti. Venovať sa rôznorodým programom vychádzajúcich z momentálnej spoločenskej potreby. Združenie je nepolitickou a neziskovou mimovládnou organizáciou s právnou subjektivitou.


Štatistiky

Online: 5
Celkom: 203850
Mesiac: 3469
Deň: 115