Choď na obsah Choď na menu

 

Prihlásením do združenia DFS  získava každý člen voľný vstup  do každého záujmového útvaru či pripravených projektov v danom roku. Členstvo zabezpečuje pestrú činnosť kde si svoje zručnosti môže vyskúšať v hudobno – spevných, tanečných, divadelných, mediálnych, výtvarno-remeselných umeleckých útvaroch i športových aktivitách. Na jednom mieste nájde viac produktov, ktoré zaručujú komplexný kreatívny rast jednotlivca. Získaním skúseností mu môžu pomôcť pri výbere ďalšieho povolania. Svojim členstvom získava akreditáciu na medzinárodnej úrovni. Talentovaní členovia sú od poplatkov oslobodení.

Členmi združenia môžu byť deti aj dospelé osoby, ktoré vyplnia prihlášku a uhradia členský príspevok. Členovia sa riadia podľa stanov schválených MV SR.Využívajú svoje práva a zároveň nezanedbávajú svoje povinností.

V prípade ukončenia činnosti členovia vyplňujú odhlášku, ktorú doručia vedeniu združenia. 

volny-cas-pre-deti-a-mladez.jpg