Choď na obsah Choď na menu
 

 

VALNÉ ZHROMAŽDENIE:

- Všetci členovia

 

SPRÁVNA RADA:

- Predseda:  Bc. Vlasta Horňáková DiS.art., štatutárka

- Podpredseda: Ľubomír Horňák

- Vedúci rezortov: hráči sólových nástrojov, DFS Jánošíček, TS Štýl, IMPROSCENA DFS, Média štúdio DFS, Umelecko-remeselná dielňa DFS, Výtvarný ateliér DFS.

 

 

REVÍZNA KOMISIA:

- PredsedaJán Šoltys

- Členovia:   Mária Budzáková, Dáša Chybová, Rudolf Vrbenský

 

 

 

 
 
 Dizajn


Donate


Zámer a ciele

Cieľom občianskeho združenia je vytvárať v sídle pôsobnosti možnosť podporovať mnohostranný rozvoj osobnosti dieťaťa, mladého i dospelého človeka. Umožniť všetkým deťom, mládeži a dospelým osobám rozvíjať prirodzeným spôsobom ich schopnosti, talent a popritom ich pripraviť na budúci život; zároveň zachovávať a rozvíjať historické a kultúrne dedičstvo. Svoje ciele dosahovať prostredníctvom vytvárania technických a organizačných predpokladov na zriadenie, prevádzku a využívanie efektívneho a komunikačného systému, sprístupňovania informačných zdrojov, poskytovanie odborných konzultácií a publikačnej činnosti. Venovať sa rôznorodým programom vychádzajúcich z momentálnej spoločenskej potreby. Združenie je nepolitickou a neziskovou mimovládnou organizáciou s právnou subjektivitou.


Štatistiky

Online: 1
Celkom: 203836
Mesiac: 3461
Deň: 104