Choď na obsah Choď na menu
 

ORGANIZÁCIA OZ Detský famózny svet Svit

 

ŠTATUTÁRNY ORGÁN:

  • Predseda – Bc. Horňáková Vlasta DiS.art.
  • Podpredseda - Horňák Ľubomír

DOZORNÝ ORGÁN:

  • Revízor - Mária Budzáková a zástupca revízora Dáša Chybová. 

ODBORNÝ ORGÁN:

  • ​hráči sólových nástrojov, ĽH Jánošíček, DSS Jánošíček, DFS Jánošíček,  TS Štýl, Umelecko-remeselná dielňa REMESLARUM a  výtvarný ateliér   VYT-WOR, IMPROSCENA - improvizačné divadelné javiskové formy, Média štúdio DFS, INVENTARUM/MUZEUM. 

VALNÉ ZHROMAŽDENIE – všetci členovia

 

Orgány združenia sú schválené valným zhromaždením 30.6.2023 

 

 

 

 
 
 Dizajn


Donate


Zámer a ciele

Cieľom občianskeho združenia je vytvárať v sídle pôsobnosti možnosť podporovať mnohostranný rozvoj osobnosti dieťaťa, mladého i dospelého človeka. Umožniť všetkým deťom, mládeži a dospelým osobám rozvíjať prirodzeným spôsobom ich schopnosti, talent a popritom ich pripraviť na budúci život; zároveň zachovávať a rozvíjať historické a kultúrne dedičstvo. Svoje ciele dosahovať prostredníctvom vytvárania technických a organizačných predpokladov na zriadenie, prevádzku a využívanie efektívneho a komunikačného systému, sprístupňovania informačných zdrojov, poskytovanie odborných konzultácií a publikačnej činnosti. Venovať sa rôznorodým programom vychádzajúcich z momentálnej spoločenskej potreby. Združenie je nepolitickou a neziskovou mimovládnou organizáciou s právnou subjektivitou.


Štatistiky

Online: 2
Celkom: 216795
Mesiac: 3981
Deň: 97