Choď na obsah Choď na menu
 

Dar je najkrajší a najlepší  pokiaľ sa daruje zo srdca heart. Jeho účinok má potom veľkú moc. Vy pomôžete niekomu a Vám potom následne pomôže niekto iný. Vám sa pomoc nemusí vrátiť iba finančne. Pomoc môže byť vrátená rôzne, tak ako to najviac potrebujete, alebo si želáte.  Je to kolobeh života.

Patríte medzi tých, ktorí sa potrebujú presvedčiť?

Jediná šanca je vyskúšať poslať finančný dar.

Dar bude použitý  na našu činnosť a zveľaďovanie našej činnosti. 

 

 

Ďakujeme Vám  za dar zo srdca!

Želáme  na revanš

veľa šťastia, zdravia, lásky a bohatstva k naplneniu Vašich cieľov. 

 

 

 

 
 Dizajn


Donate


Zámer a ciele

Cieľom občianskeho združenia je vytvárať v sídle pôsobnosti možnosť podporovať mnohostranný rozvoj osobnosti dieťaťa, mladého i dospelého človeka. Umožniť všetkým deťom, mládeži a dospelým osobám rozvíjať prirodzeným spôsobom ich schopnosti, talent a popritom ich pripraviť na budúci život; zároveň zachovávať a rozvíjať historické a kultúrne dedičstvo. Svoje ciele dosahovať prostredníctvom vytvárania technických a organizačných predpokladov na zriadenie, prevádzku a využívanie efektívneho a komunikačného systému, sprístupňovania informačných zdrojov, poskytovanie odborných konzultácií a publikačnej činnosti. Venovať sa rôznorodým programom vychádzajúcich z momentálnej spoločenskej potreby. Združenie je nepolitickou a neziskovou mimovládnou organizáciou s právnou subjektivitou.


Štatistiky

Online: 1
Celkom: 203999
Mesiac: 3551
Deň: 155