Choď na obsah Choď na menu
 

ZÁUJMOVÉ ÚTVARY

PRAVIDELNÁ VOĽNOČASOVÁ ČINNOSŤ

     Záujmové útvary v DFS Svit tvoria voľnočasové zoskupenia, kde môžu tráviť voľný čas, deti, mládež i dospelý. Tieto zoskupenia sa delia na nehmotné kultúrne dedičstvo  t.j. HUDBA, SPEV, TANEC, DIVADLO a hmotné kultúrne dedičstvo zamerané na REMESELNÉ, VÝTVARNÉ, AUDIO-VIZUÁLNE UMENIE.

  Zároveň poskytuje pre svojich členov relaxačnú formu oddychu formou REKREAČNÉHO ŠPORTU A UMELECKÉHO TURIZMU.

logo-ozdfs-zlta.png

  

   logo-dfsj-farba.png logo-ts-styl.png  IMPROSCENA 

logo-ms-dfs-sive.png

 

logo-vytworb.png
 
 REMESLARUM  INVENTARUM 

 

 

 

 
 
 
 
 Dizajn


Donate


Zámer a ciele

Cieľom občianskeho združenia je vytvárať v sídle pôsobnosti možnosť podporovať mnohostranný rozvoj osobnosti dieťaťa, mladého i dospelého človeka. Umožniť všetkým deťom, mládeži a dospelým osobám rozvíjať prirodzeným spôsobom ich schopnosti, talent a popritom ich pripraviť na budúci život; zároveň zachovávať a rozvíjať historické a kultúrne dedičstvo. Svoje ciele dosahovať prostredníctvom vytvárania technických a organizačných predpokladov na zriadenie, prevádzku a využívanie efektívneho a komunikačného systému, sprístupňovania informačných zdrojov, poskytovanie odborných konzultácií a publikačnej činnosti. Venovať sa rôznorodým programom vychádzajúcich z momentálnej spoločenskej potreby. Združenie je nepolitickou a neziskovou mimovládnou organizáciou s právnou subjektivitou.


Štatistiky

Online: 5
Celkom: 216786
Mesiac: 3973
Deň: 92