Choď na obsah Choď na menu
 

Dvoj %-tná daň pomáha

 Spôsob získavania finančných prostriedkov na svoju činnosť OZ DFS Svit  je rôzna.  Spadá medzi ňu aj 2% daň zo závislej činnosti, ktorá pri napĺňaní cieľa veľmi pomáha. Združenie vykonáva činnosť pre záujmové útvary detí a mládeže: Jánošíček, TS Štýl, IMPRO,  MS DFS, Vyt-Wor a Remeslarum pričom organizuje rôzne aktivity kultúrneho aj športovo-relaxačného i umeleckého charakteru, nielen pre deti a mládež.

article preview

     Mechanizmom asignácie 2% daní z príjmov bude Váš poskytnutý dar použitý na rôzne projekty súvisiace s plánom činnosti združenia v roku 2024, ako aj na podporu DFS Jánošíček, TS Štýl a ostatných záujmových útvarov združenia.

Taktiež by sme chceli uzavrieť a dokončiť realizáciu kampane Nový priestor pre DFS Svit, ktorý sme začali v minulom roku, prel lepšie a dôstojné podmienky našej činnosti. 

Poukázanie 2% zaplatnej dane môžete 2mi spôsobmi:

  1. ZAVOLAJTE NÁM (+421 940042863; +421903897660), alebo  POŠLITE MAIL na dfssvit@gmail.com a požiadajte nás o pomoc pri vyplňovaní tlačív - VYPLNÍME VŠETKY POTREBNÉ TLAČIVÁ ZA VÁS + ZANESIEME ICH OSOBNE NA DAŇOVÝ ÚRAD, alebo donesiete už vyplnené tlačivá  a my ich odnesieme na Daňový Úrad za vás do 25.4.2024
  2. TLAČIVÁ SI VYPLNÍTE SAMI stiahnutím do počítača - editovateľné tlačivo Vyhlásenie o poukázaní 2% z dane  a Potvrdenie o zaplatení dane zo závislej činnosti.  (Pozrite si aj postup pri vyplňaní tlačív, uvedený nižšie v článku).  

     Ďakujeme za príspevky v minulom roku, ktoré sme použili na chod organizácie a realizáciu projektov v záujmových útvaroch. 

     Finančné prostriedky z poukázania 2% za predošlé roky  boli použité podľa stanovených kritérií  obchodného vestníka. Ostatné informácie o tlačivách a postupoch sú dostupné tu.

 

   Za vašu pomoc vám srdečne ďakuje váš dfssvit

 

POSTUP pri vyplňovaní tlačív:

Ak ste zamestnaný/á  požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane. Zamestnávateľ je povinný vystaviť pre účely poukázania 2% zaplatenej dane tlačivo potvrdenie o zaplatení dane zo závislej činnosti, ktoré je súčasťou  vyhlásenia o poukázaní dane.

Ak ste podnikateľ alebo firma  máte možnosť poukázať  2%  z dane spolu s podaním daňového priznania. Právnické osoby môžu poukázať 1,0% (2%) z dane aj viacerým prijímateľom, minimálna výška v prospech jedného prijímateľa je 8,00 €.

Ak si daňové priznanie podávate sami údaje o občianskom združení vyplníte priamo do tlačiva, na ktorom podávate daňové priznanie (IČO:37788175 a Názov: Detský famózny svet).

Ak ste pracovali aspoň 40 hodín ako dobrovoľník v roku 2023, máte možnosť venovať 3% z dane – požiadajte organizáciu, pre ktorú ste pracovali ako dobrovoľník o potvrdenie tejto práce.

Dôležité termíny:

do 31. marca 2024 – Podanie daňových priznaní zo strany daňovníkov (fyzické osoby), ktorí podávajú daňové priznanie + podanie daňových priznaní právnickými osobami – Vyhlásenie je už súčasťou daňového priznania

do 25.apríla 2024 - pokiaľ chcete, aby sme podali potvrdenie a vyhlásenie  Daňovému úradu za vás

do 30. apríla 2024 – Zasielanie vyhlásení zo strany daňovníkov, za ktorých daňovú povinnosť vyrovná zamestnávateľ (zamestnanec okrem vyhlásenia zasiela aj Potvrdenie o zaplatení dane)

Uveďte Vaše meno, rodné číslo, bydlisko, sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane. Najneskôr do 30. apríla 2024 pošlite/doručte formuláre daňovému úradu v mieste vášho bydliska.