Choď na obsah Choď na menu
 

ZAČIATOK ŠK. ROKA NIE JE IBA O PLÁNOCH

Hneď na začiatku šk. roka je potrebné vynaložiť nie malé úsilie na rozbehnutie nových cieľov a plánov na zabezpečenie chodu záujmových útvarov na celé obdobie činností školského roka. A nie je tomu inak ani v šk. roku 2022/23.

article preview

 Okrem toho, že je potrebné prihliadať na technickú vyzretosť členov v jednotlivých záujmových útvaroch a naplánovať činnosť tak, aby sa členovia naďalej nielen vzdelávali, ale hlavne zveľaďovali a zvyšovali svoju úroveň je potrebné zabezpečiť chod týchto záujmových útvarov po technickej stránke. 

      Každý rok si musí organizácia požiadať žiadosťou o prenájom priestorov MsÚ Svit. Už niekoľko rokov sa nám samospráve mesta Svit nedarí vysvetliť, že podľa stanov, máme viac záujmových útvarov a organizujeme mnoho iných aktivít špecializujúcich sa na kultúrne hmotné a nehmotné dedičstvo, pričom potrebujeme využívať priestory Domu kultúry (DK) nielen pre tanečné zoskupenia, ktoré naše združenie združuje. Doposiaľ figuroval účel  na nájomnej zmluve práve pre tanečné zoskupenia, avšak my  potrebujeme v nájomnej zmluve uviesť účel činnosti  podľa cieľov, ako ich máme uvedené v stanovách. V inom prípade je chápaná doterajšia  nájomná zmluva, ako obmedzovanie činnosti združenia, čo sa odzrkadľuje aj  v  našich žiadostiach o dotáciu z projektov EU,  či MK SR a ich následná neúspešnosť. 

     Dokonca po roku 2013 bolo nášmu združeniu bezdôvodne časovo obmedzené využívanie priestorov DK tak, že dôsledkom toho sme museli prikročiť k obmedzeniu činnosti  TS Štýl, ktorá v zrkadlovej sále DK mala tréningy pondelky - stredy a ktoré jej boli mestom Svit zrušené.

    Do r. 2013 malo združenie DFS Svit v prenájme priestory navýšené o časový limit v zrkadlovej sále DK, ktoré využívajú všetci nájomníci,   čo bolo z nášho hľadiska vnímané ako kompenzácia  za to, že Detský famózny svet Svit ( DFS) nemal, ani doposiaľ nemá v prenájme žiadné iné priestory DK, ktoré by mohol používať celoročne len čisto pre svoje účely, oproti ostatným subjektom, ktoré v DK Svit dlhodobo sídlia a ktoré ich majú.  Takto aj doposiaľ využíva priestory   v chodbách a šatniach DK, kde má umiestnené svoje skrine na odkladanie krojov, kostýmov a rekvizít. Tieto priestory  si mnohí prenajímajú  na  jednorazové akcie v čase  ich tréningov,  pričom im  musí DFS uvoľniť tieto priestory  a tým je vlastne obmedzovaný vo svojej činnosti. V danú chvíľu musí tréning zrušiť, alebo prehodiť na iný termín a pritom by pomohla jedna miestnosť, ktorá by slúžila  ako náhrada práve pre takéto situácie. Týchto miestností bolo v minulosti v DK Svit  k dispozícií viac, avšak v poslednom desaťročí boli prerobené na iné účely, alebo prenajaté tiež na iné účely. Tak sa stáva, že keď je v DK  Svit akcia či podujatie, ktoré ma viac ako 100 účastníkov, že sa účinkujúci nemajú kde zložiť a pripraviť na vystúpenie, čo je na škodu veci, pretože takými kapacitnými javiskovými priestormi, aké sú v DK Svit nedisponuje ani samotné mesto Poprad. 

    Toto obmedzenie spôsobilo, že TS Štýl, bola rozbehnutá v úspešnej  medzinárodnej reprezentácii  po ČR, H, A  a pre nedostatočnú prípravu sa muselo od reprezentácii v  iných krajinách upustiť. Samozrejme toto všetko sa odzrkadlilo aj v počte jej členov, pretože tréningy sa  museli vtesnať do časového vymedzenia nácvikov DFS Jánošíček Svit. 

     Aj napriek tomu, sa podarilo zachovať činnosť  tejto tanečnej skupiny, ktorá sa snaží o prezentovanie rôznych druhov a žánrov tanečného umenia do jeho krásneho jubilea 20. výročia, ktoré si pripomenie v roku 2023. 

     Naozaj bude si ho musieť iba pripomenúť, pretože z 300€ podpory od  komisie školstva, kultúry, športu, mládeže, reg. rozvoja a mediálne samosprávy mesta Svit   s  ktorou sa musí deliť s DFS Jánošíček sa to jednoducho nedá všetko skĺbiť ani zrealizovať. 

     Pokiaľ si pomyslíte, že naše združenie si dokáže na svoju činnosť zarobiť, tak ste na omyle. Deti predsa zo zákona pracovať nemôžu a naše združenie preto ani nevlastní živnostenské oprávnenie, t.j. nemôže dosahovať zisk a preto sme závislí na dotáciách, projektoch a daroch, či sponzoringu. U dospelých organizáciách to už nemusí byť pravda, lebo tam to obmedzenie neplatí. 

     Z toho dôvodu sme medzičasom upozornili na to, že do budúcna je potrebné navýšiť rozpočet na kultúrnu činnosť v našom meste, nakoľko nárasť umeleckých telies sa navýšil minimálne o 100%, no finančný balík na kultúru a jej prerozdeľovanie zostal taký ako pred 20timi rokmi. Zároveň je potrebné komisiu  školstva, kultúry, športu, mládeže, reg. rozvoja a mediálnej rozdeliť zvlášť na: Školstvo, reg. rozvoj a mediálnu. Zvlášť na: Šport a zvlášť na kultúru, aby bolo konečne jasné koľko fin. prostriedkov tečie do ktorej oblasti. Upraviť je potrebné aj VZN podmienky  k žiadosti o dotácie od mesta Svit, kde by žiadosť mohli podať len tie organizácie, ktoré majú sídlo v meste Svit, tak ako to majú vo svojich podmienkach aj iné mestá a našinci nemajú šancu získať od nich dotáciu, pretože ich pre nesplnenie podmienky sidla organizácie v meste podania žiadosti o dotáciu okamžite vyradia z dotačného systému. 

     Vieme, že prichádza ťažká doba na prežitie a možno si mnohí poviete, že sme opovážlivci, ale pokiaľ sa iných organizácii priťahovanie opaskov nedotkne, potom by malo platiť:  Aj s druhým sa bratsky podeľ, nielen sebe! Prečo?  Pretože, rozpočet sa dá prerozdeliť tak, aby bol každý spokojný. Nech sú všetci na rovnakej lodi. 

 

sgn_09_18_2022_1663456596437.png dfssvit

ical.png  28.9.2022