Choď na obsah Choď na menu
 

AUTOR

Detský Famózny Svet (DFS)

Združenie DFS Svit, ktoré združuje záujmové útvary – kolektívy, súbory a zoskupenia, i iné druhy činností so zameraním na umenie, umelecký turizmus a rekreačný šport. Združujeme hlavne deti a mládež v: DFS Jánošíček, TS Štýl, VytWor, Remeslarum, IMPRO, Média štúdio DFS.

article preview

Typ:                                                Právnická osoba

Názov spoločnosti/organizácie:         Detský Famózny Svet (DFS)

Druh právnickej osoby:                      občianske združenie

IČO:                                                          37788175

DIČ:                                                          2021486577

IČ DPH:                                                   nemá

Číslo účtu v tvare IBAN:                        SK52 8330 0000 0025 0208 5154


 

Štatutár

Meno a priezvisko:                                Bc. Vlasta Horňáková DiS.art.

Telefónny kontakt:                                      +421903897660

E-mail:                                                      dfssvit@gmail.com


 

Sídlo

 Ulica:                                                      kpt. Nálepku

Číslo domu:                                           139/98

PSČ:                                                        05921  

Mesto:                                                      SVIT

Štát:                                                          Slovensko


PROJEKT:                                           NOVÝ PRIESTOR PRE DFS SVIT

DARY FORMOU ODMIEN uhrádzať a uviesť do správy pre prijímateľa::                 

  1. DOBRÝ POCIT od 10€ a viac
  2. EŠTE LEPŠÍ POCIT od 30€ a viac
  3. VAŠE MENO / NÁZOV FIRMY NA NAŠEJ SKRINI od 200€ a viac